Afrikaanse Bybel 1983 Vertaling

DIE BYBEL Afrikaans vertaling - Verbum

By continuing to use this website, you agree to their use. Die vertalers het hulleself die vryheid veroorloof om in terme van hul eie teologiese raamwerk verklarend te vertaal en in die proses die betekenisse van baie tekste te verander. Weerklank van Martin Luther, Die.

Lyppharrechoolb

Epos vereis Die adres word nooit bekend gemaak nie. Daar word duidelik gepoog om die uitspraak vir die leser te versag.

Die Afrikaanse Bybel van as vertaling. Die Nuwe Afrikaanse Vertaling van die Bybel bevat veranderings en weglatings wat sowel uit die eksegetiese vertaalmetode as uit die onvolledige grondteks spruit.

Die aanslag van die vertalers het ernstige skade aan die Nuwe Testament berokken. Lees dit gerus, uit die kraal van die afdwalers.

Account Options

Wat die weglatings van tekste betref, is dit opvallend dat die betrokke teksnommers in die Nuwe Vertaling verskyn, audacity 1.3 beta windows 7 maar niks daarna nie. En hulle het gedrink en saam met hom vrolik geword. Home Geloofsbelydenis Ons Getuienis. Was hierdie opdrag vir die vertalers onaanvaarbaar?

Hi William, die lastering teen die Heilige Gees is om die waarheid wat God aan ons openbaar te verwerp. Ek weet nie of U my meer kan begelei hierin nie. Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Chris, Baie dankie vir hierdie goeie blog! Stel my in kennis van nuwe kommentaar per e-pos.

This site uses Akismet to reduce spam. Die vervalsing hier is ook baie duidelik in die lig van Hand.

Chris van Wyk

Verdraaiings en weglatings in die vertaling van die Afrikaanse Bybel. Ek wil baie graag die Afr Bybel op my selfoon download. Die Bybel Vertaling Pdf Free. Dit is een van verskeie kernstellings oor verlossing wat in die Nuwe Vertaling in die slag bly.

Create a free website or blog at WordPress. This image is for illustration only. Alles word daardeur bepaal. Dit verander die teks en water die trefkrag daarvan af.

Bybelgenootskap van Suid-Afrika - Die Bybel

Dit verander die betekenis. Hierdie foute kan gedeeltelik herlei word na die onvolledige grondteks wat gebruik is, en andersyds na die willekeurig eksegetiese vertalingsmetode, nl. In the Logos edition, this volume is enhanced by amazing functionality. Bible Society of South Africa provides affordable Bibles for South Africans in their own language and in suitable formats so that all may experience the life-giving message of the Word of God.

Volgens die nuwe weergawe van die teks bestaan die Messias nie van alle ewigheid af nie, en is sy begin iewers in die gryse verlede. Die Verwysingsbybel is ideaal vir intensiewe Bybelstudie.

Chris van Wyk

Jammer om jou teleur te stel my broer in Christus, daar is nie uitkom kans hier nie. Newer Post Older Post Home. Take the discussion with you using tablet and mobile apps. Hier word die bloed van Jesus uit die verlossingsplan weggelaat.

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress. Dit is baie duidelik dat fundamentele Christene nie die nuwe vertaling ongekwalifiseerd as die Woord van God kan aanvaar nie. Indien jy dit sou oorweeg, lig dalk ook gelowiges in dat Hebreeus nie onderskei tussen hoof- en kleinletters nie en dat die oorspronklike Grieks alles hoofletters was.

DIE BYBEL Afrikaans vertaling - Verbum

AFRIKAANS BIBLE / DIE BYBEL / vertaling (met herformulerings)

Dit moet in sy letterlike, grammaties-historiese grondbetekenis eerbiedig word. Jesus is die vleesgeworde Woord deur wie God aan ons geopenbaar is Joh. Dit het net een keer opgedaag. Wonderlik dat gelowiges werklik vervul kan word tot al die volheid van God. Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth.

You will be charged an amount very close to the price displayed, depending on the exchange rate of your credit card at the time it processes the charges and any fees they may assess. Gegewens uit ouer manuskripte is in die teksuitgawe bygewerk. Beyond Honour Version Movies. In Handelinge is die woord dissipels etlike kere met gelowiges vertaal.

Hy verwys hier na die tyd van sy geboorte as Christen, m. Hi Herman, dankie vir die kommentaar! Faithlife Proclaim Church presentation software.